ES-8 DEEP DIVE

Co to jest i jak używać

ES-8 to potężny i uniwersalny system przełączania efektów, zapewniający pełną kontrolę nad wypełnionym przełącznikami sterownikiem podłogowym. Wykraczając daleko poza typowe urządzenie do przełączania stopą, ES-8 wykorzystuje dziesięciolecia wiedzy o efektach, gromadzonej przez firmę BOSS do maksymalizacji możliwości tworzenia brzmień za pomocą wszystkich typów efektów, od klasycznych kostek po nowoczesne urządzenia, sterowane przez system MIDI.

Na początek podłącz używane pedały do pętli sygnałowych systemu ES-8, a następnie aktywuj pętle zgodnie z potrzebami, aby uzyskać żądane kombinacje różnych pedałów. Status każdej pętli (włączona lub wyłączona) oraz wiele innych rzeczy (które omówimy) można zachować w zestawie ustawień, co umożliwia natychmiastową zmianę brzmienia bez konieczności tańczenia w kółko, aby ponaciskać przełączniki poszczególnych pedałów. Dźwięk gitary jest również utrzymywany, ponieważ przechodzi przez efekty tylko wtedy, gdy jest potrzebne dla uzyskania określonego brzmienia.

Inne, pracujące w trybie pętli, przełączniki efektów podłogowych potrafią to samo. Jednakże możliwości systemu ES-8 wykraczają poza tę podstawową funkcję, zapewniając wielką elastyczność prowadzenia sygnału, opcje sterowania w czasie rzeczywistym, MIDI i wiele więcej w jednym wszechstronnym i zintegrowanym urządzeniu. Daje to niespotykane możliwości sterowania, które bezpośrednio ożywiają kreatywne pomysły.

Jednym z głównych powodów, dla których gitarzyści używają przełączników, jest usprawnienie działania skomplikowanych systemów efektów. W przypadku systemu ES-8 „skomplikowany” nie oznacza „trudny”. Jeśli nie masz doświadczenia w używaniu takich systemów, na pierwszy rzut oka ES-8 może wydawać się nieco trudny w obsłudze, ale jego działanie i zastosowane rozwiązania są dość łatwe do uchwycenia po krótkim objaśnieniu.

Czytaj dalej, bo podajemy kilka użytecznych rad, jak rozpocząć tworzenie nowych brzmień za pomocą systemu ES-8 i podpiętych do niego efektów podłogowych i wzmacniaczy.

Elastyczne prowadzenie sygnału, aby tworzyć niezliczone brzmienia

Jak pokazano na poniższym rysunku, system ES-8 posiada osiem analogowych pętli audio z gniazdami wysyłki i powrotu (SEND-RETURN). Pętle 1 – 6 są monofoniczne, natomiast pętle 7 i 8 mogą być używane z pedałami stereofonicznymi.

ES-8 Block Diagram

Schemat blokowy systemu ES-8

Pętle są sterowane przez system analogowych przełączników, zapewniający szybkie, elastyczne i przejrzyste przełączanie. Gdy pętla nie jest aktywna, sygnał gitary omija ją całkowicie, zapewniając transfer czystego i wyraźnego sygnału. Dostępne są oddzielne bufory wejściowe i wyjściowe, które według potrzeby można niezależnie włączać lub wyłączać.

Matrix Example 1

W typowych przełącznikach podłogowych pętle audio pracują w konfiguracji szeregowej, a ich kolejność jest stała. Natomiast w systemie ES-8 można dowolnie zmieniać kolejność pętli i zachowywać ustawienia w oddzielnych zestawach ustawień. Diagram (Rysunek 1) pokazuje przykład połączenia efektów podłogowych DISTORTION, PHASER i CHORUS (podłączonych, odpowiednio, do pętli 1, 2 i 3 systemu ES-8). Za pomocą kolorów na matrycy można łatwo prześledzić przebieg sygnału od jednej pętli do drugiej.

System ES-8 odbiera sygnał gitarowy wejściem IN 1 i kieruje do kostki DISTORTION przez wyjście SEND 1. Sygnał z kostki DISTORTION wraca do systemu ES-8 gniazdem RTN 1 i przez gniazdo SEND 2 jest kierowany do kostki PHASER. Proces powtarza się, zgodnie z konfiguracją pozostałych efektów podłogowych. W przypadku większości systemów przełączających jest to wszystko, co można zrobić: przechodzić od jednego efektu do drugiego poprzez kolejne pętle.

Matrix Example 2

Ale jak zobaczysz w przykładzie następnym (Rysunek 2), w pokazany tam sposób system ES-8 umożliwia zmianę przebiegu sygnału. Na tym rysunku tak zmieniliśmy drogę sygnału, aby najpierw trafiał do kostki PHASER (pętla 2), a następnie do kostki DISTORTION (pętla 2). Realizujemy to poprzez zmianę początkowych punktów kontaktowych na przekaźnikach, dzięki układowi, zaprojektowanemu przez firmę BOSS.

Powrót do indeksu

Łańcuchy równoległe i przeniesienie efektów

System ES-8 posiada dwa miksery, odblokowujące możliwości tworzenia jeszcze ciekawszych efektów.

Parallel Chains

Łańcuchy równoległe

Po pierwsze, umożliwiają używanie efektów w trybie równoległym, miksując ich dźwięk zamiast kierowania dźwięku jednego efektu na wejście drugiego. (Za pomocą tych mikserów można stworzyć dwie pętle równoległe.) Ta opcja umożliwia tworzenie brzmień mieszanych, takich jak czysty dźwięk gitary, zmiksowany z przesterowanym. Po drugie, miksery umożliwiają przenoszenie dźwięku efektów podczas zmieniania zestawów ustawień, co jest szczególnie użyteczne w przypadku używania linii opóźniającej i pogłosu. W pojedynczym łańcuchu równoległym można stosować kilka efektów.

Parallel Chain Example 1

Biegnąc torem sygnałowym, pokazanym na następnym schemacie, skompresowane czyste brzmienie jest miksowane z przesterowanym, zapewniając jednocześnie dźwięczność i duże wzmocnienie. (Rysunek 3)

Parallel Chain Example 2

Innym zastosowaniem procesu równoległego jest miksowanie pogłosu i przesteru z zachowaniem czystego rezonansu zanikającego pogłosu i ostrości przesteru. (Rysunek 4)

Parallel Chain Example 3

W konfiguracji równoległej istnieje również możliwość używania efektów stereofonicznych, jak pokazano niżej. W tej konfiguracji obydwa miksery muszą być używane w lewym i w prawym kanale, więc dostępny jest tylko jeden łańcuch równoległy. (Rysunek 5)

Carry Over Function

Alternatywnym zastosowaniem mikserów system ES-8 jest możliwość przenoszenia dźwięku. W przypadku używania w systemach przełączających takich efektów, jak pogłos lub linia opóźniająca, dźwięk efektu jest natychmiast tłumiony po zmianie ustawień, więc w niektórych sytuacjach brzmi to nienaturalnie. Aby wyeliminować to tłumienie, wyjście efektu można skierować do wpiętego miksera, jak pokazano na następnym schemacie. Pozwoli to zachować dźwięk wyjściowy z pogłosu lub linii opóźniającej w momencie zmiany zestawu ustawień i zapewnić płynne przejście, co umożliwi przeniesienie dźwięku do nowych ustawień i jego płynne zaniknięcie. Jednakże w takim przypadku dostępny jest tylko jeden łańcuch równoległy (a w przypadku przeniesienia stereofonicznego łańcuch równoległy nie jest dostępny). (Rysunek 6)


Powrót do indeksu

Funkcja pętli głośności i metoda „czterech kabli”

Oprócz ośmiu pętli efektów, system ES-8 posiada pętlę głośności. Jak sugeruje nazwa, pętla głośności systemu ES-8 umożliwia szeregowe wpinanie pedału ekspresji w tor sygnałowy. Może to być traktowane jako „punkt insertowy” pętli audio. Jednakże, w przeciwieństwie do stałych pętli insertowych, dostępnych w innych systemach przełączających, w systemie ES-8 miejsce pętli głośności można zmienić, ponieważ normalne pętle efektów można dowolnie przesuwać. Pozwala to maksymalizować możliwości wzmacniacza.

Połączenie systemu efektów i wzmacniacza za pomocą pętli efektów jest często nazywane metodą „czterech kabli”, ponieważ podstawowe połączenie wymaga zastosowania czterech kabli. (Należy pamiętać, że wzmacniacz musi być wyposażony w pętlę efektów, aby te metodę można było zastosować.) Stosując to podejście, takie efekty, jak WAH lub DISTORTION, stosuje się często przed przedwzmacniaczem, a takie efekty, jak CHORUS i DELAY stosuje się w pętli efektów. W przypadku systemu ES-8 jest to łatwe do osiągnięcia. Podłączenie systemu ES-8 do wejścia na panelu przednim wzmacniacza i do pętli efektów umożliwia dowolne kierowanie efektów przed i/lub za sekcję przedwzmacniacza, aby uzyskać najlepszy dźwięk danego brzmienia lub utworu. Następny schemat pokazuje, jak połączyć system ES-8 i wzmacniacz za pomocą metody czterech kabli.

Four-Cable Method

Metoda czterech kabli

Sygnał gitary biegnie przez łańcuch efektów w systemie ES-8 i trafia do gniazda SEND VOL (wysyłka pętli głośności), które jest połączone z wejściem gitarowym wzmacniacza. Następnie, sygnał z gniazda SEND we wzmacniaczu wraca do systemu ES-8 gniazdem RTN VOL powrót pętli głośności). I na koniec, sygnał trafia do wyjścia systemu ES-8 po przejściu przez inny łańcuch efektów i jest kierowany do gniazda RETURN we wzmacniaczu. W wyniku takiego prowadzenia sygnału, sekcja przedwzmacniacza w używanym wzmacniaczu jest połączona z ruchomym łańcuchem efektów systemu ES-8, zapewniając kolejną opcję prowadzenia sygnału, zapewniającą tworzenie wspaniałych brzmień.

Ta metoda daje nieograniczone możliwości, które można realizować, eksperymentując z pozycją przedwzmacniacza w łańcuchu efektów, co pozwala, aby wzmacniacz wykorzystywał wspaniałą elastyczność prowadzenia sygnału w systemie ES-8.

Aby tworzyć różne brzmienia, określone efekty można umieszczać przed lub za przedwzmacniaczem. Następnie, wszystkie żądsane ustawienia można zachować w zestawach ustawień systemu ES-8 i sięgać po nie podczas gry.

Powrót do indeksu

Wybierane wejścia i wyjścia

Dzięki możliwości wybierania wejść i wyjść, system ES-8 może być używany do wybierania różnych gitar lub wzmacniaczy za pomocą jednego przełącznika.

System ES-8 posiada dwa wejścia, idealnie nadające się do podłączenia dwóch gitar. Aktywne wejście można zachować w zestawie ustawień i/lub może być przypisane do pedału przełączającego w celu sterowania w czasie rzeczywistym.

Istnieją również dwa wyjścia (OUT 1 i OUT 2), które mogą być używane indywidualnie lub równocześnie, a te ustawienia można zachować w zestawie ustawień lub przypisać również do pedału przełączającego. W poniższym przykładzie załóżmy, że wzmacniacz AMP-1 jest skonfigurowany jako wzmacniacz o dużym wzmocnieniu, a wzmacniacz AMP-2 jako wzmacniacz czystego dźwięku. Tworząc efekty dla ciężkich riffów lub gitarowych solówek, kieruj te zestawy ustawień do wzmacniacza AMP-1. W przypadku efektów, stosowanych do przejrzystych i wyraźnych arpeggio lub dźwięcznych, tłumionych partii rytmicznych, kieruj te zestawy ustawień do wzmacniacza AMP-2.

Input/Output Selector

Selektor wejściowo-wyjściowy

Dodatkowo, dźwięk wzmacniaczy AMP-1 i AMP-2 można miksować (OUT 1/L i OUT 2/R), aby tworzyć bogate brzmienie do grania na żywo, podobne do tego, jakie jest uzyskiwane w studiu nagrań.

Powrót do indeksu

Gniazda do sterowania w czasie rzeczywistym za pomocą pedału ekspresji

Oprócz możliwości elastycznego kierowania sygnału, system ES-8 posiada liczne gniazda sterujące, przeznaczone do zdalnego sterowania urządzeniami zewnętrznymi. W sekcji EXT CTL, każde z trzech gniazd CTL posiada dwie ścieżki wyjściowe, co daje razem sześć wyjść sterujących. Ponadto znajdują się tam 2 gniazda EXP, przeznaczone do podłączania pedału ekspresji. System ES-8 posiada również sekcję CTL IN, zawiewającą dwa gniazda wejściowe typu TRS, przeznaczone do podłączania pedałów ekspresji lub pedałów przełączających. I na koniec dostępne są również gniazda MIDI IN i MIDI OUT/THRU, zapewniające możliwość sterowania poprzez system MIDI.

Control Jacks

Gniazda sterujące

Jedną z możliwości stosowania gniazda sterującego jest podłączenie pedału z funkcją TAP TEMPO, jak pokazano niżej. Daje to możliwość wysyłania informacji o tempie z systemu ES-8 do pedału (np. w celu wyznaczania czasów opóźnienia). Funkcję TAP TEMPO można włączyć za pomocą własnego przełącznika systemu ES-8 lub zewnętrznego pedału przełączającego. Czasy można przechowywać w systemie ES-8 i ładować do pedału impulsami, transmitowanymi podczas zmiany zestawu ustawień. Funkcja TAP TEMPO systemu ES-8 może również zmieniać mniejsze jednostki czasu opóźnienia (ćwierćnuta, ósemka, ósemka z kropką, itd.) w celu tworzenia różnych efektów rytmicznych. Dodatkowo gniazdom CTL można określać tryb działania (chwilowy lub zatrzaskowy), aby były kompatybilne z dowolnym urządzeniem.

Tap Tempo

Funkcja TAP TEMPO

Sterowanie parametrami efektów za pomocą zewnętrznego pedału ekspresji jest innym zastosowaniem gniazd sterujących systemu ES-8. Np. w przypadku takiego pedału, jak DD-7 firmy BOSS, istnieje możliwość liniowego sterowania czasem opóźnienia, co otwiera wiele możliwości sterowania dźwiękiem w czasie rzeczywistym podczas gry. Pozwala to gitarzyście mieć większy kreatywny wpływ na własną ekspresję muzyczną. Istnieje również możliwość ustawiania czasu opóźnienia do wartości, przechowywanej w zestawie ustawień.

Expression Pedal

Pedał ekspresji

Gniazda CTL systemu ES-8 zapewniają dodatkowo możliwość zdalnego przełączania kanałów w wielokanałowym wzmacniaczu.

Dzięki możliwościom MIDI systemu ES-8 istnieje możliwość pełnego wykorzystywania możliwości współczesnych efektów podłogowych, obsługujących system MIDI. Można np. przesyłać komunikaty o zmianie brzmienia lub kontrolery MIDI, aby równocześnie wywoływać zestawy ustawień w wielu podłączonych urządzeniach, w momencie wywoływania zestawu ustawień przesyłać zegarowe sygnały synchronizacji MIDI do wszystkich efektów lub nabijać tempo. Ta opcja działa również w przypadku urządzeń, nie obsługujących systemu MIDI poprzez przesyłanie zegarowych sygnałów synchronizacji w postaci impulsów do zewnętrznego gniazda sterującego danego efektu.

MIDI Sync.

Synchronizacja MIDI

Powrót do indeksu

UWAGA—W sprawie oddzielnej pętli

Funkcję oddzielnej pętli można znaleźć w wielu urządzeniach przełączających, ale w przypadku systemu ES-8 celowo wyeliminowaliśmy potrzebę tego zewnętrznego połączenia, ponieważ nie daje żadnych dodatkowych korzyści wyjątkowej i kompleksowej strukturze systemu ES-8. W rzeczywistości system ES-8 został zaprojektowany z myślą pełnej funkcjonalnej integracji, bez potrzeby posiada odłączanej, niezależnej funkcji wyjściowej. Efektem tego jest możliwość pełnego wykorzystywania ośmiu plus jedna pętli w bardziej elastyczny sposób.

Oto cztery typowe zastosowania „oddzielnej pętli”, które już są ujęte w wewnętrznej konstrukcji systemu ES-8:

UWAGA—W sprawie oddzielnej pętli:

Funkcję oddzielnej pętli można znaleźć w wielu urządzeniach przełączających, ale w przypadku systemu ES-8 celowo wyeliminowaliśmy potrzebę tego zewnętrznego połączenia, ponieważ nie daje żadnych dodatkowych korzyści wyjątkowej i kompleksowej strukturze systemu ES-8. W rzeczywistości system ES-8 został zaprojektowany z myślą pełnej funkcjonalnej integracji, bez potrzeby posiada odłączanej, niezależnej funkcji wyjściowej.

Oto cztery typowe zastosowania „oddzielnej pętli”, które już są ujęte w wewnętrznej konstrukcji systemu ES-8:

Zwyczajna pętla efektów:

System ES-8 posiada już osiem normalnych pętli plus dodatkową pętlę głośności, którą można wstawiać w dowolnym punkcie łańcucha efektów bez konieczności stosowania dodatkowych kabli wejściowych i wyjściowych, które byłyby niezbędne w przypadku „oddzielnej pętli”.

Selektor wejściowy:

System ES-8 posiada już dwa wejścia, dobierane dla każdego zestawu ustawień.

Selektor wyjściowy:

System ES-8 posiada już dwa wyjścia, dobierane dla każdego zestawu ustawień.

Dostępna jest również opcja wyjścia równoczesnego OUT 1 i OUT 2 (niedostępna w pętli oddzielnej)

Sterowanie wejściem i wyjściem:

System ES-8 posiada już 6 złączy sterujących

Niebuforowane wejście do podłączania efektu FUZZ lub WAH:

System ES-8 posiada już bufor wejściowy, który można włączyć lub wyłączyć dla każdego zestawu ustawień.

Powrót do indeksu

Dowolnie przypisywane pedały przełączające

Rozmaite funkcje systemu ES-8 można przypisywać do dowolnego przełącznika na panelu przednim. Inaczej mówiąc, można całkowicie zmienić układ funkcjonalny przełączników w celu optymalizacji manipulowania systemem. Przełączniki nożna mogę realizować następujące funkcje sterujące:

  • Nabijanie tempa, zmiana tempa zaprogramowanego
  • Włączanie i wyłączanie określonej pętli
  • Sterowanie urządzeniem zewnętrznym, podłączonym do gniazda CTL grupy EXT OUT
  • Zmienianie ustawień wejściowych i wyjściowych systemu ES-8
  • Transmitowanie komunikatów MIDI, itd.
Footswitch Layout

Układ przełączników

Każdy przełącznik nożny systemu ES-8 może być przełącznikiem chwilowym lub zatrzaskowym albo działać w oparciu o dane zestawu ustawień. Tryb przełącznika zatrzaskowego jest powszechnie stosowany do operacji typu „włącz” i „wyłącz”, natomiast tryb przełącznika chwilowego umożliwia nabijanie tempa i wykonywanie innych operacji, sterowanych dynamicznie. To znaczy, że nie działa tylko jako włącznik lub wyłącznik, ale może np. podtrzymywać działanie efektu tak długo, jak długo będzie wciśnięty.

Powrót do indeksu

Profesjonalna funkcjonalność i praktyczna konstrukcja

Kompaktowy, trwały i ergonomiczny – system ES8 zaprojektowano z sumienną świadomością rzeczywistych potrzeb profesjonalnych muzyków.

  1. Duży, czytelny ekran z jasnym, siedmiosegmentowym wyświetlaczem LED oraz 16-znakowym, dwuliniowym ekranem LCD
  2. Obudowane przyciski panelu (z funkcją blokady), aby chronić przed przypadkowym naciśnięciem lub uszkodzeniem
  3. Płaskie dno, ułatwiające montaż (dołączono również gumowe nóżki, w przypadku pracy jako urządzenie samodzielne)
  4. Diody LED zmieniają kolor w zależności od używanego trybu, umożliwiając łatwą identyfikację różnych trybów podczas grania na estradzie
  5. Trwałe przełączniki nożne o minimalnych hałasie mechanicznym zapewniają cichą pracę
Practical Design

Praktyczna konstrukcja

Powrót do indeksu